Zdroj inšpirácie

Zdroj inšpirácie

Holistický prístup

Výrobky z Rossana Labs podporujú zdravie a dobrý pocit stelesňujúc spojenie starostlivosti o celé telo a blaho našich klientov.

„Mens sana in corpora sano“, ako hovorievali rímski bohovia „v zdravom tele zdravý duch“, výrobky Rossana pomáhajú nadobudnúť  zdravé telo a udržať si veselú dušu!
Ružový olej už od 1. aplikácie pomáha zmierniť pocity stresu, zatiaľ čo antiseptické  a upokojujúce vlastnosti ružového oleja pôsobia ako účinná pomoc pri spálení a iných kožných problémoch.

Inovatívnosť

Prírodný bulharský ružový olej je nehasnúcim zdrojom inovácií pre laboratóriá Rossana Labs. Výskumy pracovníkov Rossana Labs sú vedenÉ bezhraničnou ambíciou objavovať skrytý potenciál pri neustálom  tvorení nových inovácií  pochádzajúcich z tohto dedičstva plného vášní.
Rossana je značka v spojení s hodnotami obmeny a objavovania, tvorenia a výkonu. V priebehu procesu ťažby ružového oleja ľudská ruka zasahuje do celého procesu  iba s maximálnym ohľadom na životné prostredie.

Trvalá udržateľnosť

Rossana Labs zaručuje vysokú kvalitu svojich produktov implementáciou nových štandardov firemného správania. Správame sa zodpovedne voči životnému prostrediu aj našim dodávateľom.
Pracujeme v spolupráci s občanmi niekoľkých bulharských obcí, ktorí chcú zbierať  ružové lístky pre Rossanu vlastnými rukami. Táto spolupráca je nevyhnutná nielen pre región ale aj pre výrobu ružového oleja. Zrodená v srdci Ružového údolia, miestna komunita chce odovzdať poznanie o účinkoch ruže a jej tajomných obmien.
Do budúcnosti sa snažíme pokračovať v našej úzkej spolupráci s miestnymi zúčastnenými stranami a udržiavať pozitívny vplyv na miestne komunity prostredníctvom vhodného pracovného prostredia a cestovného ruchu.