Naše postupy

Naše destilačné nádoby
naše destilačné nádoby

V Bulharsku na začiatku 20.storočia sa prakticky všetok ružový olej  destiloval priamo na mieste zberu v kadiach za pomoci otvoreného ohňa priamo poľnohospodármi, ktorí zberali ružové lupene. Vhodné miesto sa vyberalo v susedstve ružových polí a v blízkosti  vhodného vhodného zdroja. Až tak sa mohlo pristúpiť k rozloženiu potrebných pomôcok na ťažbu a zber ružového oleja. Aj napriek tomu, že tento proces bol veľmi jednoduchý až primitívny, výnos z tohto typu ťažby bolo 1 kg oleja na každých 2500 až 3000 kilogramov ruží. Je zaujímavé, že ide o podstatne vyššie číslo, než môže byť dosiahnuté pomocou moderných priemyselných destilačných techník!

Moderné destilačné prístroje sú vyrobené z medi a sú vykurované zospodu otvoreným ohňom z dreveného uhlia. Ruže nemožno destilovať obvyklým spôsobom priamo vháňaním pary, pretože lupene by vyformovali veľkú masu a para by nemohla cez ňu preniknúť. Destilačné techniky boli obmieňané rôznymi spôsobmi práve preto, aby sa dokázal prekonať tento problém.
Počas destilácie sa veľké množstvo oleja vstrebáva do destilačnej vody a táto zmes je známa ako „prvá voda„. Ružový olej sa destiluje práve z tejto prvej vody. Prvá voda ihneď po vyťažení prejde tzv. re-destiláciou vody, aby dosiahlo oddelenie oleja. Tento proces je známy ako ang. cohobation, lat. cohobando – redestilácia.

Množstvo oleja vyrobeného priamo z destilácie je nízke a tvorí len okolo 20% – 25%, pričom väčšina  sa vyťaží práve redestiláciou. Tento pomer sa mení v závislosti od určitých faktorov, ale zvyčajne je to v priemere  25% „priamy olej“ a 75% „vodný olej“. „Druhá voda„, ktorá zostane po procese redestilácie je potom predávaná ako ružový hydrosol ( kvetinová voda), alebo znovu použitá v destilačnom procese pre budúcu dávku kvetín.
Celkový výťažok oleja závisí od viacerých podmienok; klíma, čas zberu, stav kvetín a spôsobu destilácie. V polovici obdobia zberu je výťažok vyšší, ako na začiatku. Mierne a príjemné počasie vplýva priaznivo na zvýšenie výťažnosti.

V priemere Rosa damascena (Damašská ruža) vydá 1 kilogram oleja na 4000 kilogramov lupeňov s využitím moderných destilačných procesov. Za veľmi výhodných podmienok môže byť potrebných len 2600 kilogramov ruží na výrobu 1 kilogramu ružového oleja, zatiaľ čo v menej priaznivých podmienkach môže byť potrebných až 8000 kilogramov kvetín na výrobu rovnakého množstva oleja.