Naše počiatky

Naše vynikajúce oleje spoločne vyrábame a odberáme od jedného z popredných výrobcov vysokokvalitného ružového oleja v Bulharsku, integrovaného partnera spoločnosti Rossana Labs a člena našej rodiny – spoločnosti Ato ltd. S viac ako 350 akrami ružových masívov a kapacitou na zhromažďovanie viac ako 620 kg okvetných lístkov z ruže, Ato využíva metódy kultivácie a zberu, ktoré zahŕňajú dômyselnú kombináciu osvedčených postupov zavedených v ružovom priemysle a súborov inovatívnych výrobných stratégií zameraných na podporu environmentálnej, sociálnej a hospodárskej udržateľnosti. Cesta Ato – a tým aj  naša cesta – do bulharského Údolia ruží začala potom, čo sme zistili, že úrodná zem v regióne podporovala živobytie, komunitu a vášne generácií našich priamych predkov. Očarovaná podmanivou rôznorodosťou tohto miesta, skutočnou a trvácnou náklonnosťou miestnej populácie k ružiam,  sa spoločnosť Ato pustila do spätného získavania nášho dedičstva – znovu objavenia dávnych zvykov a prehodnocovania mimoriadnych vlastností nádherného kvetu ruže. Spoločnosť Ato sa snažila vytvoriť jeden z popredných podnikov v tomto odvetví a vytvorila hmatateľné prepojenie medzi stáročiami overenou tradíciou a súčasnou praxou, pričom zachovala krehkú symbiózu medzi prírodou a ľuďmi potrebnými pre plodný rozvoj vysoko kvalitných produktov.

Vďaka obrodeniu cenenia pozoruhodných regeneračných a zdraviu prospešných vlastností ruže, bolo  prirodzeným nutkaním spoločnosti Ato osloviť väčšie publikum a dodať jedinečné vlastnosti ružového oleja priamo do rúk náročných zákazníkov vo forme prémiovej starostlivosti o pleť, ochrany pred slnkom a wellness produktmi. Tak sa zrodila spoločnosť Rossana Labs – butiková osobitá starostlivosť o pleť.Prijímame záväzok firmy Ato ku kvalite a excelentnosti, udržateľnosti nárokov na životné prostredie a spoločenskej zodpovednosti. Podporujeme nové objavy, tvorivosť a vysoký výkon. Naše jadro je rozmanité a progresívne. Sídlime sme v troch európskych mestách – Paríži, Zürichu a Sofii a naše kumulatívne zázemie zahŕňa prácu, vzdelanie a životopisy z krajín na dvoch kontinentoch – Bulharsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Anglicku a Spojených štátoch. Naše vzdelávanie a odborné skúsenosti pretínajú sociálny, humanitárny, servisný, umelecký, dizajnový, inžiniersky, zdravotnícky a finančný sektor. Práve táto heterogénnosť motivuje nášho idealistického ducha, poháňa našu predstavu o radikálnej inovácii a podnikaní a vybavuje nás neobvyklým pohľadom na dnešné potreby a luxus náročných zákazníkov.