Pôvab ruže

Pôvab ruže

Damašská ruža je hlavným zdrojom inovácie pre laboratóriá Rossana Labs. Ružový olej a jeho jedinečné a pozitívne vplyvy sú známe už stáročia, ale veľmi málo rozšírené medzi dnešnou verejnosťou. Práve táto priepasť medzi Ružou a ľudmi motivuje našich vedcov v štúdiu jej úžasných vlastností zblízka .
Damašská ruža je nielen kráľovná kvetín, ale aj kráľovná všetkých, ktorí sa chcú nechať hýčkať jej podstatou. Práve veľkolepé zbery úrody najlepšie demonštrujú jej popredné miesto medzi kvetinami.

Toto  je ruža ktorá môže byť zberaná len ručným zberom, len počas jedného konkrétneho ročného obdobia, vo veľmi vzácnych zemepisných podmienkach. Ružový olej sa skrýva v okvetných lístkoch ruže a je možné ho získať prostredníctvom sofistikovaného 100% prírodného procesu destilácie.
Rossana laboratóriá hľadajú aktívne zložky lupeňov a veľmi  pozorne analyzujú ich blahodárny vplyv na ľudí.
Kde presne prebieha zber?  Bulharské Ružové údolie v Kazanlaku bolo Rossanou starostlivo vybrané pre svoje výnimočné vlastnosti. Práve tu sa totiž damašská ruža cíti ako doma. Napokon aj preto, že už odpradávna ružový priemysel prekvital práve v tejto oblasti.  Oblasť jedinečná niele z hľadiska klímy ale aj  pôdy, bulharské Ružové údolie je prináša viac ako 75% svetovej produkcie ružového oleja. Práve tu sú a boli ruže hýčkané ich prirodzeným spôsobom kultivácie s jedinečnou odbornosťou a presnosťou v ich pestovaní.

Čarovný proces zberu ružových lupeňov začína už o štvrtej ráno a pokračuje až do desiatej hodiny predpoludním. Toto časové rozmedzie je dôležité najmä preto, aby sa minimalizovalo rozptýlenie aromatického obsahu pôsobením slnečných lúčov, alebo akéhokoľvek iného zhoršenia kvality zberaných ruže. Každý z našich lokálnych spolupracovníkov na poli zozbiera v priemere od 30 do 50 kg ruží v priebehu šiestich hodín.
Na konci žatvy a po ukončení zberu, máme možnosť vyťažiť extrakciou vzácne aktívne zložky z okvetných lístkov  najprísnejšími „čistými“ a neznečisťujúcimi  metódami s cieľom posilniť všetky vlastnosti ružového oleja. Troj hodinový parný destilačný proces zaručuje zachovanie ohľadu na životné prostredie, ale rovnako aj istotu, že účinnosť aktívnych zložiek bude zachovaná. V celom priebehu tohto procesu je nami zasahované len a výlučne s maximálnym ohľadom na životné prostredie.